وكيل
ویژگی ها و شرایط یک وکیل خوب و موفق
 استادی فرزانه و آشنای همه، از سر ورزیدگی و دلسوزی به همکاران آمده از دورو نزدیک، در یک گردهم آئی چنین پند می داد. وکیل باید نخست خود موکل را دادرسی کند و هرگاه پی برد راست می گوید به دادخواهی از سوی او برخیزد. سخنی نغز و بخردانه که جای اندیشیدن و به کاربستن دارد. 
به راستی اگرچه وکالت در شمار پیشه های آزاد است. اما کمی ژرف نگری و سنجش آن با دیگر گونه ها روشن می سازد که جدای از همه آنهاست و آشکارترین نشانه این جدائی که در رای وحدت رویه شماره۶۰۷-۲۰/۶/۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم آمده است آنکه چون کار وکیل از برازندگی، شایستگی و گوهرنهادی خود او بالا می گیرد. نه از جایگاه و خوشنمائی دفتروی پس از حقی که دیگر پیشه های آزاد در دنبال دارند برخوردار نیست.
گفته اند قاضی و وکیل دوبال فرشته دادگستری اند. نمادی دل انگیز از همراهی دو کارگزار هریک از سوئی برای به انجام رسانیدن آرمانی خدائی. اما چنانچه دوبال یکی شود. آیا کارشدنی خواهد بود؟
نامی شدن دراین کار درگرو چونی نه چندی آنست و اینکه وکیل تا چه اندازه می تواند به کمک دانش و آزمودگی و چیره دستی خود حقی را زنده کند. نادرستی را از میان بردارد و دست ستمی را کوتاه سازد. البته اگر توان گردآوری چون و چند با هم باشد زهی نیک بختی.

دستگاه قضائی به سبب ماهیت کاری آن اصولاً دارای مراجعین ناراضی و گله مندمی باشد ، عموم مردماظهار نارضایتی از آن می نمایند ، مخصوصاً افرادی که رای به ضررآنان صادر می گردد ، برخی ازاین افراد برای ارضاء روانی خود ، انواع تهمت ها و تخلفاترا به قاضی صادرکننده حکم وسایراعضاء دادگاه نسبت می دهند و جو ناسالمی علیه آنها بوجود می آورند بدون اینکه حرف ها ومسائل ادعایی چنین افرادی استناد یا محملی داشته باشد وگاه اقدامات افراد کلاهبردار ودلال مآب نیز قضیه را تشدید می نماید مثلاً با اخذ وجه از یکی از طرفین که حالا محکوم لهواقع شده است ، مدعی پرداخت آن به فلان شخص می گردند و به هرحال بنحوی به گوش محکوم علیه می رسد که درذهن خود آنرا یک عمل قطعی فرض می نماید و همه چیز را به دادگستری نسبت می دهد ، وظیفه یک وکیل است که از حیثیت دادگستری ودیگران دفاع کند و نگذارد بی دلیل چهره ی افراد خوب در اذهان مخدوش شود ، زیرا حفظ قداست و ابهت دادگستری یعنی حفظ نظم و قانون و حرمت افراد ، ومطمئناً کسانی که شان دادگستری را رعایت ننمایند ، حرمت وکیل و کارشناس ودیگران رانیز رعایت نخواهند کرد ، پس وکیل خوب باید تحت هرشرایطی در عمل ودرگفتار خود با چنین افرادی همداستان نشده و درشناساندن جایگاه و شان رفیعقضاوت ودستگاه قضائی بکوشد ، عمل اشتباه یک نفر را به کل دادگستری تعمیم ندهد وزحمات صادقانه ومسوولانه قضات و کارکنان صحیح العمل را هدر ندهد . منصفانه و واقع بینانه با قضایا برخورد کردن و پرهیز از احساسی نگاه کردن به قضایا ، بسیاری ازمشکلات را حل می کند .
مبادا برای توجیه شکست خود در پرونده ( البته شکست به زعم بعضی افراد ، چونوکیلی که وظیفه خود را بدرستی انجام داده باشد ، نتیجه ولو به ضرر موکل اوتمام شود شکست محسوب نمی شود ) مثل بعضی افراد از واقعیات غافل شود و فقط چند نکته مثبت به نفع خود را ببیند . باید بدون اینکه مشکلات خود را درذهن تصور نماید، سعی کند درهمه حال بی طرفانه داوری نماید و عادلانه قضاوت کردنرا در ذهن خود تمرین کند و آنرا در تمام شوون زندگیخود ولو زمانی که خود یک طرف قضیه هست بکاربندد.
شاید هیچ شغل و حرفه ای به اندازه وکالت مستلزم برخورد و جدل با همکار خود نباشد زیرا هر وکیل اصولاً باید معتقد به استحقاق موکل خود نسبت به موضوع دعوی و درامور کیفری معتقد به بی گناهی موکل خود حداقل در اوصاف اتهام انتسابی باشد ، از طرفی وکیل طرف دیگر دعوی نیز اصولاً معتقد به حقانیت ادعای موکل خود و خواستار حکم به نفع موکل خویش و احقاق حـق می باشد ، این وضعیت خواه ناخواه شرایطی بوجود می آورد که مستلزم رد و بدل استدلالات و مباحث گوناگون می شود و حتی گاهی ممکن است وکلا با شدت و حدت زیادی به بحث بپردازند و شاید هم به اقتضای وضعیت کلام هم را قطع و نکته ای را یاد آوری نمایند ( گر چه اصولاً نباید چنین باشد ) دراین حالات اگر و کیل کم تجربه باشد یا کنترل خود را ازدست بدهد ممکن است صحنه این نوع جلسات به صحنه ی جر و بحث و کار و زار تبدیل و هرطرف به نوعی در صدد تحقیر و تخفیف همکار خود برآید و حتی کار به جاهای باریکتر برسد و خدای ناکرده به عنوان نمودن ضعف های احتمالی شخصی هم بپردازند و ... ،در حالی که این گونه اعمال به هیچ وجه در شان و شایسته وکیل نمی باشد ، یک وکیل باید بداند که طبع کار او چگونه است ، بنابراین به مقتضای این کار خود را از هر نظر آماده نماید ، هم از نظر تسلط علمی ، هم از نظر خونسردی درمباحث وعکس العملهای مختلف در جلسات مهم و پرشور ، و هم از جهت رعایت اخلاق و ادبو نزاکت جمع، مخصوصاً همکار خود که درمقـابــل او ایـستــاده است.

کلمات کلیدی مرتبط: آشنایی با مهندسی بهداشت , استخدام مهندس نرم افزار در بندرگز , استخدام مهندس نرم افزار , کار در منزل پاره وقت در منطقه 15 , استخدام راننده تهران , بانک منطقه 17 دارای گواهینامه , کارگر ماهر ساختمانی , سایت جوشکار استان یزد , استخدام پزشک تهران , مهندس مکانیک ماهر در سمنان فوری ,
شنبه یازدهم 7 1394
(0) نظر
برچسب ها :
X